Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Často kladené dotazy

Jak fungují služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Výsledkem komplexního genomového profilování FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme je závěrečný report s popisem genomových změn a návrhem možné cílené léčby nebo vhodné klinické studie.

FoundationOne®CDx využívá komplexní a validované technologie ke zkoumání více než 99 % kódující sekvence 324 genů souvisejících se vznikem a rozvojem nádorového onemocnění a vybraných intronů dalších 28 genů za použití sekvenování nové generace (NGS) s hybridizačním záchytem.1,2 FoundationOne®CDx také detekuje mikrosatelitovou nestabilitu (MSI) a mutační nálož tumoru (TMB), které jsou spojeny s potenciální účinností některých imunoterapií.3–6

Tím, že zjišťuje změny genomu, které mohou uniknout při testování jinými metodami, služba FoundationOne®CDx zajistí maximalizaci potenciálu pro nalezení vhodných možností léčby.1,3,7–9

FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme jsou služby, které využívají technologii analyticky a klinicky FDA validované platformy FoundationOne®CDx a rozšiřují benefity komplexní genomové analýzy nádoru pro více klinických situací a typů malignit.15–17
Jak mohou být služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme užitečné v klinické praxi?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme dokáží identifikovat klinicky významné změny, které nebyly zachyceny jinými diagnostickými metodami. Tyto informace pak může lékař využít při zvažování nejvhodnější léčby, včetně možností, které by jinak nebyly brány v potaz, jako například léčba zkoumaná v současné době v klinických studiích.1,3,7–9
Pro koho je služba FoundationOne®CDx vhodná?
Služba FoundationOne®CDx je vhodná pro každého pacienta s recidivujícím nebo metastazujícím nádorovým onemocněním. Výhody testování FoundationOne®CDx byly studovány většinou u osob s onemocněním v pokročilém stádiu.1,3,10–12 Služby jsou určeny pro analýzu nádorového onemocnění v případě potvrzené diagnózy zhoubného nádoru.
Pro koho je služba FoundationOne®Liquid CDx vhodná?
Službu FoundationOne®CDx využívejte v případech, kdy je dostupný vzorek tkáně s postačujícím obsahem nádorových buněk (> 20%). Pokud není tkáňová biopsie proveditelná, není k dispozici dostatek vzorku tkáně pro analýzu a/nebo při podezření na progresi onemocnění, využijte službu FoundationOne®Liquid CDx.15,16
Pro koho je služba FoundationOne®Heme vhodná?
FoundationOne®Heme je služba poskytující diagnostické, prognostické a prediktivní informace pro podporu léčby hematologických malignit a sarkomů.17
Jak objednat služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Službu může objednat pouze ošetřující lékař pacienta přes odkaz níže.

Objednávkový portál
Jaký druh vzorku je zapotřebí k provedení testování FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Jak dlouho trvá, než dostanu výsledky?

Závěrečný report u služeb FoundationOne®CDx a FoundationOne®Liquid CDx bude obvykle zaslán emailem do 14 dnů po doručení vzorku i veškeré nezbytné dokumentace do naší laboratoře. U služby FoundationOne®Heme je dodací lhůta do 21 dnů.

Aby bylo jisté, že vzorek může být v laboratoři zpracován, je důležité poskytnout vhodný vzorek a veškerou potřebnou dokumentaci.

Vezměte, prosím, na vědomí, že výše uvedený odhad nezahrnuje čas potřebný
k odebrání a zaslání vzorku i veškeré potřebné dokumentace společnosti Foundation Medicine.1

Jak jsou výsledky doručeny?
Výsledky budou zaslány ošetřujícímu lékaři emailem.
Kolik stojí služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Pro informace o cenách komplexního genomového profilování službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx nebo FoundationOne®Heme kontaktujte prosím společnost Roche.

Cena komplexní analýzy genomu nádoru službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx nebo FoundationOne®Heme rovněž zahrnuje poplatky za přepravu, a to za dodání a vrácení vzorků, a za nepřetržitý přístup k našemu týmu zákaznických služeb.
Předpovídají tyto služby odpověď na chemoterapii nebo pravděpodobnost recidivy onemocnění?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme nejsou navrženy tak, aby předpovídaly odpověď na chemoterapii nebo recidivu onemocnění. Pomáhají přiřadit změny genomu přítomné v nádoru ke konkrétní cílené léčbě a imunoterapii, ať už schválené, uvedené na trh nebo zkoumané v klinických studiích.3,14 Služby nerozlišují mezi somatickými a hereditárními variantami, neposkytují tedy informaci o hereditární predispozici, či zátěži.

M-CZ-00000742
Reference
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum přístupu: Červen 2019).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 4. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 5. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 6. Castro MP et al. J Immunother 2015; 3:58.
 7. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.
 8. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 9. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 10. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 12. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 13. FoundationOne®Liquid CDx Specimen Instructions 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum přístupu: Červen 2019).
 14. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 15. FoundationOne®Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Dostupné na: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Datum přístupu: srpen 2020).
 16. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 17. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).