Upozornění pro pacienty

 

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Vstup do objednávkového portálu

Máte již přístupové údaje do objednávkového portálu?

Pokud ano, klikněte na tlačítko "ANO" níže.

Pokud ne, zažádejte si prosím podle návodu v sekci Proces objednávky o přístupové údaje.  

Často kladené dotazy

Jak fungují služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Výsledkem komplexního genomového profilování FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme je závěrečný report s popisem genomových změn a návrhem možné cílené léčby nebo vhodné klinické studie.

FoundationOne®CDx využívá komplexní a validované technologie ke zkoumání více než 99 % kódující sekvence 324 genů souvisejících se vznikem a rozvojem nádorového onemocnění a vybraných intronů dalších 28 genů za použití sekvenování nové generace (NGS) s hybridizačním záchytem.1,2 FoundationOne®CDx také detekuje mikrosatelitovou nestabilitu (MSI) a mutační nálož tumoru (TMB), které jsou spojeny s potenciální účinností některých imunoterapií.3–6

Tím, že zjišťuje změny genomu, které mohou uniknout při testování jinými metodami, služba FoundationOne®CDx zajistí maximalizaci potenciálu pro nalezení vhodných možností léčby.1,3,7–9

FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme jsou služby, které využívají technologii analyticky a klinicky FDA validované platformy FoundationOne®CDx a rozšiřují benefity komplexní genomové analýzy nádoru pro více klinických situací a typů malignit.15–17
Jak mohou být služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme užitečné v klinické praxi?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme dokáží identifikovat klinicky významné změny, které nebyly zachyceny jinými diagnostickými metodami. Tyto informace pak může lékař využít při zvažování nejvhodnější léčby, včetně možností, které by jinak nebyly brány v potaz, jako například léčba zkoumaná v současné době v klinických studiích.1,3,7–9
Pro koho je služba FoundationOne®CDx vhodná?
Služba FoundationOne®CDx je vhodná pro každého pacienta s recidivujícím nebo metastazujícím nádorovým onemocněním. Výhody testování FoundationOne®CDx byly studovány většinou u osob s onemocněním v pokročilém stádiu.1,3,10–12 Služby jsou určeny pro analýzu nádorového onemocnění v případě potvrzené diagnózy zhoubného nádoru.
Pro koho je služba FoundationOne®Liquid CDx vhodná?
Službu FoundationOne®CDx využívejte v případech, kdy je dostupný vzorek tkáně s postačujícím obsahem nádorových buněk (> 20%). Pokud není tkáňová biopsie proveditelná, není k dispozici dostatek vzorku tkáně pro analýzu a/nebo při podezření na progresi onemocnění, využijte službu FoundationOne®Liquid CDx.15,16
Pro koho je služba FoundationOne®Heme vhodná?
FoundationOne®Heme je služba poskytující diagnostické, prognostické a prediktivní informace pro podporu léčby hematologických malignit a sarkomů.17
Jak objednat služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Službu může objednat pouze ošetřující lékař pacienta přes odkaz níže.

Objednávkový portál
Jaký druh vzorku je zapotřebí k provedení testování FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Jak dlouho trvá, než dostanu výsledky?

Závěrečný report u služeb FoundationOne®CDx a FoundationOne®Liquid CDx bude obvykle zaslán emailem do 14 dnů po doručení vzorku i veškeré nezbytné dokumentace do naší laboratoře. U služby FoundationOne®Heme je dodací lhůta do 21 dnů.

Aby bylo jisté, že vzorek může být v laboratoři zpracován, je důležité poskytnout vhodný vzorek a veškerou potřebnou dokumentaci.

Vezměte, prosím, na vědomí, že výše uvedený odhad nezahrnuje čas potřebný
k odebrání a zaslání vzorku i veškeré potřebné dokumentace společnosti Foundation Medicine.1

Jak jsou výsledky doručeny?
Výsledky budou zaslány ošetřujícímu lékaři emailem.
Kolik stojí služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme?
Pro informace o cenách komplexního genomového profilování službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx nebo FoundationOne®Heme kontaktujte prosím společnost Roche.

Cena komplexní analýzy genomu nádoru službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx nebo FoundationOne®Heme rovněž zahrnuje poplatky za přepravu, a to za dodání a vrácení vzorků, a za nepřetržitý přístup k našemu týmu zákaznických služeb.
Předpovídají tyto služby odpověď na chemoterapii nebo pravděpodobnost recidivy onemocnění?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx a FoundationOne®Heme nejsou navrženy tak, aby předpovídaly odpověď na chemoterapii nebo recidivu onemocnění. Pomáhají přiřadit změny genomu přítomné v nádoru ke konkrétní cílené léčbě a imunoterapii, ať už schválené, uvedené na trh nebo zkoumané v klinických studiích.3,14 Služby nerozlišují mezi somatickými a hereditárními variantami, neposkytují tedy informaci o hereditární predispozici, či zátěži.

M-CZ-00000742
References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum přístupu: Červen 2019).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 4. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 5. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 6. Castro MP et al. J Immunother 2015; 3:58.
 7. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.
 8. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 9. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 10. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 12. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 13. FoundationOne®Liquid CDx Specimen Instructions 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum přístupu: Červen 2019).
 14. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 15. FoundationOne®Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Dostupné na: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Datum přístupu: srpen 2020).
 16. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 17. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).