Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Rozsáhle validovaná služba komplexního genomového profilování nádoru, která je založena na vyšetření tkáňové biopsie určené pro všechny typy solidních nádorů. Výsledky FoundationOne®CDx pomáhají onkologům činit efektivní a personalizovaná léčebná rozhodnutí.1,2
Extenzivně validováno Test je založený na naší analyticky a klinicky validované komplexní platformě schválené FDA.† 1,5 Pouze jednou provedený test šetřící tkáň i čas Všechny informace jsou dostupné po provedení jediného testu. Tím je šetřena tkáň i čas v porovnání s postupným testováním biomarkerů. 3,4,7 Potenciálně rozšiřuje léčebné možnosti Poskytuje informace, které mohou usnadnit rozhodování o dalším tera - peutickém postupu a které mohou vést ke zlepšení klinických výsledků. $12–15 Podporuje proces klinického rozhodování Srozumitelný a jasně struk - turovaný report poskytuje informace nejen o genom - ovém profilu nádoru vašeho pacienta, ale také o souvisejících cílených terapiích, imunoterapiích a relevantních klinických studiích. 6 324 genů, TMB a MSI Detekuje čtyři hlavní třídy genomových změn* u 324 genů souvisejících s nádorovým onemocněním a vypočítává TMB a MSI. 3,4
Geny a biomarkery

Komplexní analýza v jediném testu

Služba FoundationOne®CDx komplexně zkoumá genom nádoru. Hodnotí nejen čtyři hlavní třídy genomových změn u 324 známých genů spojených s nádorovými onemocněními, ale také stanovuje TMB a MSI, což může pomoci při volbě imunoterapií.3,4
MSI TMB Substituce bází Inzerce a delece Alterace počtu kopií Nádorová mutační nálož Mikrosatelitová nestabilita Přestavby Analyzuje 324 známých genů spojených s nádorovými onemocněními 3

Validace

Založeno na komplexní validované platformě schválené FDA

FoundationOne®CDx je test založený na naší analyticky a klinicky validované komplexní platformě schválené FDA.1,5 Informacemi, které generuje FoundationOne®CDx, si můžete být jisti díky posouzení a schválení celého pracovního postupu agenturou FDA, a to včetně analytické a klinické validace a bioinformatické analýzy.3

Posouzení a schválení pracovního postupu platformy FoundationOne®CDx agenturou FDA

Analytická validace Klinická validace Bioinformatická analýza
Jaký je rozdíl mezi analytickou a klinickou validací?