Upozornění pro pacienty

 

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Vstup do objednávkového portálu

Máte již přístupové údaje do objednávkového portálu?

Pokud ano, klikněte na tlačítko "ANO" níže.

Pokud ne, zažádejte si prosím podle návodu v sekci Proces objednávky o přístupové údaje.  

Rozsáhle validovaná služba komplexního genomového profilování nádoru, která je založena na vyšetření tkáňové biopsie určené pro všechny typy solidních nádorů. Výsledky FoundationOne®CDx pomáhají onkologům činit efektivní a personalizovaná léčebná rozhodnutí.1─3

Co je FoundationOne®CDx?

324 genů, TMB, MSI a LOH Detekuje čtyři hlavní třídy genomových změn* u 324 genů souvisejících s nádorovým onemocněním a vypočítává TMB, MSI a LOH 1,2 Extenzivně validováno Test je založený na naší analyticky a klinicky validované komplexní platformě schválené FDA. †3,4 Pouze jednou provedený test šetřící tkáň i čas Všechny informace jsou dostupné po provedení jediného testu. Tím je šetřena tkáň i čas v porovnání s postupným testováním biomarkerů 1,2,6 Potenciálně rozšiřuje léčebné možnosti Potenciálně rozšiřuje léčebné možnosti pro vašeho pacienta ¥1,6–10 Poskytuje informace, které mohou usnadnit rozhodování o dalším terapeutickém postupu a které mohou vést ke zlepšení klinických výsledků ¥2,11–14 Podporuje proces klinického rozhodování Srozumitelný a jasně strukturovaný report poskytuje informace nejenom o genomovém profilu nádoru vašeho pacienta, ale také o asociovaných cílených terapiích a imunoterapiích (seřazeny podle abecedy v rámci terapeutických kategorií NCCN a relevantních klinických studiích 5 EU report Závěrečný report zahrnuje terapie schválené v EU §5 FDA
Geny a biomarkery

Komplexní analýza v jediném testu

Služba FoundationOne CDx komplexně zkoumá genom nádoru. Hodnotí nejen čtyři hlavní třídy genomových změn u 324 známých genů spojených s nádorovými onemocněními, ale také stanovuje TMB a MSI, což může pomoci při volbě imunoterapií.1,2,15─23 Kromě toho FoundationOne CDx stanovuje vysokou ztrátu heterozygozity (LOH), která může odrážet skutečnost, že nádor vykazuje deficienci homologní rekombinace (HRD+) a která může pomoci informovat o použití PARP inhibitorů (poly-ADP-ribóza-polymeráza).24,25

Validace

Založeno na komplexní validované platformě schválené FDA

FoundationOne®CDx je test založený na naší analyticky a klinicky validované komplexní platformě schválené FDA.3,4 Informacemi, které generuje FoundationOne®CDx, si můžete být jisti díky posouzení a schválení celého pracovního postupu agenturou FDA, a to včetně analytické a klinické validace a bioinformatické analýzy.3,4

Posouzení a schválení pracovního postupu platformy FoundationOne®CDx agenturou FDA

Analytická validace Klinická validace Bioinformatická analýza
Závěrečný report

Závěrečný report obsahuje terapie schválené v rámci EU, což podporuje proces klinického rozhodování o dalším léčebném postupu§5

Srozumitelný a jasně strukturovaný závěrečný report obsahuje informace nejen o genomovém profilu nádoru vašeho pacienta, ale také o souvisejících cílených terapiích, imunoterapiích a relevantních klinických studiích.5 Schválené terapie jsou seřazeny podle abecedy v rámci terapeutických kategorií NCCN. Report rovněž upozorňuje na důležité geny, které jsou z pohledu nemoci relevantní a u kterých nebyla identifikována žádná alterace. Reportovány jsou také genomové změny spojené s potenciální rezistencí k terapii, a to pro vyloučení případně neúčinné léčby.5 Součástí závěrečného reportu je přehled terapií schválených v rámci EU.§

 

Pokud jsou v různých bodech péče o pacienta používány rozdílné služby FoundationOne, je konzistence reportů přínosem při porovnávání výsledků.