Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Služba komplexního genomového profilování u pacientů se solidními nádory, ovšem založená na tekuté biopsii.1,2
Při progresi onemocnění 2 Kde není tkáňová biopsie proveditelná nebo dostačující pro analýzu 2 Podporuje proces vašeho klinického rozhodování 4 Zahrnuje výsledky z předchozího testování Foundation Medicine 4 Informuje o statusu MSI-High1 1 Detekuje čtyři hlavní třídy genomových alterací* u 70 genů 1 Dvě zkumavky s 8,5 ml plné periferní krve 3 Srozumitelný a jasně strukturovaný závěrečný report Hodnotí 70 genů a informuje o MSI-High Jediný odběr krvě Doplňuje FoundationOne®CDx
Klinické studie

Otevírá další možnosti díky jedinému odběru krve

FoundationOne®Liquid rozšiřuje benefity komplexní genomové analýzy nádoru pro více klinických situací, a to díky jedinému odběru krve. FoundationOne®CDx používejte v případech, kdy je dostupný vzorek tkáně. Pokud není tkáňová biopsie proveditelná, není k dispozici dostatek vzorku tkáně pro analýzu a/nebo při podezření na progresi onemocnění, použijte službu FoundationOne®Liquid.1,2
Při podezření na progresi onemocnění Léčba krve Pokud pro analýzu pomocí FoundationOne®CDx není k dispozici dostatek tkáně Tkáňová biopsie není proveditelná Tkáňová biopsie je proveditelná Pacient se solidním nádorem Jediný odběr
Geny a biomarkery

Analyzuje 70 genů a informuje o statusu MSI-High

FoundationOne®Liquid využívá princip komplexní genomové analýzy nádoru a díky jedinému odběru krve umožňuje detekovat čtyři hlavní třídy genomových změn u 70 genů a definovat status MSI-High.1 Na alterace uvedené v závěrečném reportu se můžete díky vysoké specifitě a senzitivitě testu spolehnout.1