Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Alt

Objednat nyní

Objednávkový proces

Jednoduchý a pohodlný proces objednávky

Objednání služby Foundation Medicine je jednoduchý a pohodlný proces. Výsledky obdržíte do 14 dnů (u služby FoundationOne®Heme do 21 dnů) od chvíle dodání vzorku do naší laboratoře, což je doba srovnatelná s jinými, méně komplexními testy.1–3

V současné době lze objednat službu FoundationOne® CDx a FoundationOne® Liquid. Služba FoundationOne® Heme bude dostupná na konci roku 2019.
Lékař si stáhne dokument a SOUHLAS PACIENTA a vyplní ho. Oskenovaný dokument OBJEDNÁVKA zašle na email: czech.foundationmedicine@roche.com . Objednávka bude telefonicky nebo emailem potvrzena a bude dohodnut termín přepravy vzorku. Vyplněný SOUHLAS PACIENTA lékař archivuje. Lékař nebo patolog obdrží box pro přepravu vzorku k testování. Lékař nebo patolog připraví vzorek nádoru / odebere krev pacienta dle specifikací níže a předá ho dopravci. Do 14 dnů (u služby FoundationOne®Heme do 21 dnů) lékař i patolog obdrží emailem závěrečný report FoundationOne. OBJEDNÁVKA

Níže jsou dostupné úplné instukce k vzorku a technické specifikace vzorku dle typu vybrané služby.
Instrukce k vzorku

Akceptujeme formalinem fixované vzorky zalité v bločku (FFPE), včetně krájených vzorků tkáně s min ≥ 20% obsahem nádorových buněk4

Dvě zkumavky s 8,5 ml plné periferní krve5
 
 
 

Periferní krev, aspirát kostní dřeně nebo vzorky tkáně ve formě FFPE s ≥ 20% obsahem nádorových buněk6
 
PD-L1 doplňkový test

Test PD-L1 pomocí IHC může být objednán jako doplňkový test

Exprese PD-L1 (testování založeno na IHC) nekoreluje s nádorovou mutační náloží (TMB). Proto se testování PD-L1 a status TMB mohou vzájemně doplňovat, což vede k optimalizaci protinádorové imunoterapie.7–9 Test PD-L1 pomocí IHC může být objednán jako doplňkový test.
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora pro usnadnění péče o pacienta

Poskytujeme zákaznickou podporu postavenou na hlubokých znalostech, expertize a odhodlání poskytovat ten nejlepší servis.
Medicínský tým poskytuje na vyžádání pomoc s interpretací závěrečné reportu Tým zákaznického servisu nabízí asistenci celým procesem Onkologové a experti na genomiku posoudí informace v závěrečném reportu s nejnověj-šími poznatky z literatury Tým specializovaných bioinformatiků identifikuje klinicky významné mutace Expertní patologické posouzení analýzy vzorku

Použité zkratky:
IHC – imunohistochemie; PD-L1 – ligand 1. programované buněčné smrti
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum přístupu: Červen 2019).
  2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum přístupu: Červen 2019).
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Dostupné na www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Datum přístupu: Červen 2019).
  5. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum přístupu: Červen 2019).
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.