Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

orange

Jakým způsobem naplňujeme potenciál precizní medicíny?

Precizní medicína

Posun směrem k precizní medicíně

Klinická praxe se posouvá do éry precizní medicíny a personalizované zdravotní péče ve které nám pochopení biologických procesů na molekulární úrovni umožní léčbu personalizovanou na míru jedinečnosti genomového profilu pacientova nádoru.1–3 Tím jak jsou identifikovány další geny, které mohou být potenciálním cílem léčby, a zároveň roste i počet terapeutických modalit, se stává onkologická péče stále složitější.4–8 V roce 2017 bylo v pozdním stadiu klinického vývoje více než 700 molekul, z nichž 90 % bylo cílených léků.9 Abychom zvládli tuto narůstající komplexitu a mohli realizovat plný potenciál precizní medicíny, je třeba dále rozvíjet klinickou diagnostiku a s tím související proces rozhodování o léčbě.4,10

ChemoterapieNádor je léčen primárně podle lokalizace v těle Cílená léčivaNádorová terapie je vybírána na základě obojího, orgánové lokalizace i biomarkerů Personalizovaná zdravotní péčeMolekulární poznatky umožňují léčbu personalizovanou na unikátní genomový profil pacientova nádoru Zaměřeno na orgány Stratifikace podle biomarkerů Precizní medicína 1990 2000 2010 2020 2030 1980
Genomové vhledy

Zachycení klinicky významných genomových změn

Rozeznáváme čtyři hlavní třídy genomových alterací: substituci bází, inzerce nebo delece, alterace počtu kopií a genomové přestavby. Jsou však současné diagnostické postupy schopny zachytit všechny vyjmenované alterace? Jiné diagnostické techniky, jako jsou PCR/IHC/FISH či multigenové hotspot panely sekvenování nové generace, mohou tyto genomové alterace přehlédnout, což může mít pro pacientův léčebný plán závažné důsledky.4,11–13

Komplexní pan-tumor biomarkery, jako jsou nádorová mutační nálož (TMB) a mikrosatelitová nestabilita (MSI), přinášejí další cenné poznatky, které mohou pomoci personalizovat léčebné plány. Bylo již prokázáno, že MSI predikuje odpověď na imunoterapii a TMB se v současnosti považuje za potenciální biomarker lepší klinické odpovědi na léčbu imunoterapií.14–19 Pro stanovení TMB je nutná sekvenace minimálně 1 MB kódu DNA.14,15

03_precision-medicine_02_genomic-insights_v2Nádorová mutační náložMikrosatelitová nestabilitaPřestavbyAlterace počtu kopiíSubstituce bázíKomplexní pan-tumor biomarkeryMSITMBČtyři hlavní třídy genomových alterací
Vyvíjející se přístup

Vývoj v diagnostice a procesu klinického rozhodování

Aby mohl mít onkologický pacient prospěch z nejnovějších léčebných inovací, je nutné neustále rozvíjet klinickou diagnostiku a proces rozhodování o následné léčbě. Jako optimální se jeví:

✓   Identifikovat klinicky významné genomové změny a jejich charakteristiky

✓   Poskytovat podporu v procesu klinického rozhodování o léčbě

✓   Personalizovat léčebné plány pacienta

Komplexní genomové profilování nádoru je důležité proto, abychom měli jistotu, že nejnovější léčebné inovace budou přínosem pro pacienta.1,10,20

„National Comprehensive Cancer Network (NCCN) důrazně doporučuje širší molekulární profilování nádoru (známé také jako precizní medicína)“

NCCN Guidelines pro NSCLC Verze 5, 201820

„Měly by být preferovány multiplexové sekvenovací panely, tam kde jsou dostupné, před mnohočetnými testy jednotlivých genů, a to z důvodu identifikace jiných léčebných možností mimo EGFR, ALK, BRAF a ROS1.“

ASCO schvaluje CAP/IASLC/AMP guidelines pro karcinom plic, 201821,22

Použité zkratky:
AMP – Asociace pro molekulární patologii; ASCO – Americká společnost klinické onkologie; CAP – Asociace amerických patologů; FISH – fluorescenční in situ hybridizace; IASLC – Mezinárodní asociace pro studium karcinomu plic; IHC – imunohistochemie; MSI – mikrosatelitová nestabilita; NCCN – National Comprehensive Cancer Network; NGS – sekvenování nové generace; NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic; PCR – polymerázová řetězová reakce; TMB – nádorová mutační nálož

CZ/FMI/0519/0006
Reference
 1. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 2. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.
 3. Mansinho A et al. Expert Rev Anticancer Ther 2017; 17: 563–565.
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388: 1012–1024.
 7. Baumgart M. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13.
 8. Chakravarty D et al. JCO Precis Oncol 2017; doi: 10.1200/PO.17.00011. [Epub ahead of print].
 9. Global Oncology Trends Report 2018. Report by IQVIA Institute for Human Data Science.
 10. Gagan J, Van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
 11. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 12. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 15. Goodman AM et al. Mol Cancer Ther 2017; 16: 2598–2608.
 16. Le DT et al. N Engl J Med 2015; 372: 2509–2520.
 17. Johnson DB et al. Cancer Immunol Res 2016; 4: 959–967.
 18. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
 19. Hellmann MD et al. N Engl J Med 2018; 378: 2093–2104.
 20. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-Small Lung Cancer. V.5.2018, 2018.
 21. Kalemkerian GP et al. J Clin Oncol 2018; 36: 911–919.
 22. Lindeman NI et al. J Mol Diagn 2018; 20: 129–159.