Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Komplexní genomové profilování nádoru

Náš přístup

Foundation Medicine vyšetřuje genom nádoru v širokém měřítku

Foundation Medicine využívá pro komplexní genomové profilování nádoru technologii sekvenování nové generace (NGS) prozkoumávající oblasti nádorového genomu, kterou jiné testy přehlíží.1–12 Komplexní genomové profilování nádoru detekuje čtyři hlavní třídy genomových změn – substituce bází, inzerce nebo delece, alterace počtu kopií a přestavby, a to v rámci rozsáhlého souboru genů souvisejících s nádorovým onemocněním. Komplexní genomové profilování Foundation Medicine stanovuje zároveň nádorovou mutační nálož (TMB) a mikrosatelitovou nestabilitu (MSI).*1–6

Čím je komplexní genomové profilování nádoru odlišné?

Multigenové hotspot sekvenování nové generace

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations

Komplexní genomové profilování nádoru

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations
Ukázka závěrečného reportu

Závěrečný report zahrnuje terapie schválené v EU, což dále podporuje proces klinického rozhodování o dalším léčebném postupu

Náš srozumitelný a jasně strukturovaný závěrečný report přispívá ke klinickému rozhodnutí o dalším léčebném postupu tím, že obsahuje jak informace o genomovém profilu pacientova nádoru, tak i přehled asociovaných cílených terapií, imunoterapií a relevantních klinických studií. Report rovněž upozorňuje na důležité geny, které jsou z pohledu nemoci relevantní a u kterých nebyla identifikována žádná genomová změna. Reportovány jsou také genomové změny spojené s potenciální rezistencí k terapii, a to pro vyloučení případně neúčinné léčby.13 Součástí reportů je přehled terapií schválených v rámci EU.

Genomové alteraceKlinicky významné změny u analyzovaných genů spojených s nádorem Genomové charakteristikyStatus TMB a MSI* může pomoci v procesu rozhodování o imunoterapii Klinická hodnoceníRelevantní studie, do kterých může být váš pacient zařazen, a to na základě genomového profilu jeho nádoru, pohlaví,věku a geografické lokality Terapie s klinickým benefitemSchválené cílené terapie a imunoterapie pro genomové změny a biomarkery nalezené u pacienta