Upozornění pro pacienty

 

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Vstup do objednávkového portálu

Máte již přístupové údaje do objednávkového portálu?

Pokud ano, klikněte na tlačítko "ANO" níže.

Pokud ne, zažádejte si prosím podle návodu v sekci Proces objednávky o přístupové údaje.  

Komplexní genomové profilování nádoru

Náš přístup

Foundation Medicine vyšetřuje genom nádoru v širokém měřítku

Foundation Medicine využívá pro komplexní genomové profilování nádoru* technologii sekvenování nové generace (NGS) prozkoumávající oblasti nádorového genomu, kterou jiné testy přehlíží.1–13 Komplexní genomové profilování nádoru detekuje jak nové, tak i známé varianty, včetně čtyř hlavních tříd genomových změn – substituce bází, inzerce a delece, alterace počtu kopií a genové přestavby, a to v rámci rozsáhlého souboru genů souvisejících s nádorovým onemocněním. Komplexní genomové profilování Foundation Medicine stanovuje zároveň nádorovou mutační nálož (TMB), nádorovou mutační nálož v krvi (bTMB) a mikrosatelitovou nestabilitu (MSI).†1–7

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations
Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations

*TMB reportovaná pomocí FoundationOne CDx a FoundationOne Heme. bTMB reportovaná pomocí FoundationOne Liquid CDx. MSI reportovaná pomocí FoundationOne CDx a FoundationOne Heme, MSI-H reportovaná pomocí FoundationOne Liquid CDx.
Srozumitelné a jasně strukturované závěrečné reporty

Srozumitelný a jasně strukturovaný report podporuje proces klinického rozhodování o dalším léčebném postupu

Náš srozumitelný a jasně strukturovaný závěrečný report přispívá ke klinickému rozhodnutí o dalším léčebném postupu tím, že obsahuje jak informace o genomovém profilu pacientova nádoru, tak i přehled asociovaných cílených terapií, imunoterapií a relevantních klinických studií. Schválené terapie jsou seřazeny podle abecedy v rámci terapeutických kategorií NCCN (pro další informace o kategoriích NCCN prosím vyhledejte NCCN® Compendium na www.nccn.org). Součástí reportů je přehled terapií schválených v rámci EU.‡14

Report rovněž upozorňuje na důležité geny, které jsou z pohledu nemoci relevantní a u kterých nebyla identifikována žádná genomová změna. Reportovány jsou také genomové změny spojené s potenciální rezistencí k terapii, a to pro vyloučení případně neúčinné léčby.14

 

Pokud jsou v různých stádiích péče o pacienta používány rozdílné služby FoundationOne, je konzistence reportů přínosem při porovnávání výsledků.

Podívejte se na závěrečný report