Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Kalendář setkání

Zlepšujme péči o onkologického pacienta společně: Kalendář setkání

Kongresy a jiné události nám dávají příležitost sdílet zkušenosti, rozšiřovat naše vzdělání a zlepšovat klinickou péči. Pomocí vzdělávacích a kongresových aktivit podporuje Roche Foundation Medicine pokrok v péči o onkologické pacienty.
European Society for Medical Oncology Congress news TBC American Society for Clinical Oncology TBC
Celosvětová setkání expertů

Celosvětová setkání expertů

PLACEHOLDER FOR LOCALLY DEVELOPED CONTENT