Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Každý člověk je jedinečný. Stejně tak jako každé nádorové onemocnění. Naše portfolio komplexních služeb v oblasti genomové analýzy nádoru představuje unikátní vhled do molekulárních procesů, který pomáhá optimalizovat a personalizovat léčebné strategie u pacientů v rozmanitých klinických situacích.1–10

Komplexní přístup ke genomovému profilování nádoru

V rámci komplexního přístupu ke genomovému profilování nádoru je ve společnosti Foundation Medicine analyzován nádorový genom, a poté jsou pomocí bioinformatické analýzy cíleně identifikovány klinicky významné alterace, které rozšiřují pacientovy potenciální léčebné možnosti.*1–5 Onkolog poté obdrží jasný a detailně strukturovaný závěrečný report. Ten mu pomáhá učinit rozhodnutí o následném léčebném postupu na míru pacienta. To je možné díky tomu, že report obsahuje informace jak o genomovém profilu nádoru pacienta, tak o asociovaných cílených terapiích, imunoterapiích a relevantních klinických studiích.11
Our portfolio of comprehensive genomic profiling services enables treatment strategies to be personalised for patients in diverse clinical situations

Portfolio služeb

Naše portfolio služeb pomáhá optimalizovat a personalizovat léčebné strategie u pacientů v rozmanitých klinických situacích.7–9

 

Přehled služeb

Pro diagnostický, prog-nostický a prediktivní vhledpodporující cílenou léčbu Jediný odběr krve otevírá příležitost pro komplexní genomové profilování nádoru Umožňuje činit efektivní a personalizovaná léčebná rozhodnutí na míru pacienta FFPE, plná periferní krev, aspirát kostní dřeně Služba pro analýzu hematologických malignit a sarkomů Služba na bázi tekuté biopsie pro analýzu solidních nádorů, v přípa-dech, v nichž tkáňová biopsie není realizovatelná a/nebo pro analýzu je k dispozici jen nedostatečný vzorek tkáně a/nebo v případech suspektní progrese onemocnění Služba pro solidní nádory založená na analýze tkáně, realizovaná na naší analyticky a klinicky validované komplexní platformě schválené FDA† Přehled FFPE Plná periferní krev Typ vzorku 324 70 >400 Počet genů ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE Nádorová mutační nálož (TMB) Mikrosatelitová nestabilita (MSI

Spolupráce Roche a Foundation Medicine

Foundation Medicine, společnost, která se vždy specializovala na porozumění biologickým procesům na molekulární úrovni a je světovým leaderem v této oblasti, se v rámci svého dlouhodobého odhodlání být vždy průkopníkem precizní medicíny stala členem Roche Group. Spojení Roche a Foundation Medicine nyní přináší komplexní genomové profilování nádorů onkologickým pacientům po celém světě. Partnerství těchto společností kombinuje zkušenosti a dlouhodobou specializaci Roche v segmentu onkologie a výjimečné znalosti nejmodernějších technologií společnosti Foundation Medicine, která disponuje validovanými metodami a zkušenostmi v oblasti genomového profilování nádoru.14
Onkologie Molekulární vhledy Precizní medicína

 

*Komplexní genomové profilování je metoda testování nádorového onemocnění využívající technologii sekvenování nové generace a hybridního záchytu (hybrid-capture) k identifikaci všech čtyř hlavních tříd genomových změn v rozsáhlém souboru genů (> 50), o kterých je známo, že iniciují nebo řídí rozvoj nádorového růstu, a to u rozmanitých typů malignit. Komplexní genomové profilování nádoru představuje nový přístup k léčbě nádorových onemocnění označovaný jako „tumor-agnostic“ neboli přístup léčby bez přihlédnutí na histologický původ nádorového onemocnění.

†Klinická validace byla založena na demonstrované shodě s následujícími doprovodnými diagnostickými metodami: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. Více informací naleznete v technické specifikaci FoundationOne®CDx, která je dostupná na: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx.

Použité zkratky:
FDA – Úřad pro potraviny a léčiva USA (US Food and Drug Administration); FFPE – formalinem fixovaná tkáň zalitá v parafinových blocích (formalin-fixed paraffin-embedded)

CZ/FMI/0519/0006
Reference
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 3. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 4. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 6. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum přístupu: Červen 2019).
 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Datum přístupu: Červen 2019).
 9. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).
 10. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Dostupné na www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Datum přístupu: Červen 2019).
 11. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Datum přístupu: Červen 2019).
 12. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Dostupné na www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2017-12-04.htm (Datum přístupu: Duben 2019).
 13. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 14. Roche Media Release, 2018, Dostupné na https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm.