Upozornění pro pacienty

Tato stránka obsahuje odborné medicínské informace týkající se komplexního genomového profilování, a proto je určena především zdravotním odborníkům. Pokud však nejste zdravotní odborník, a přesto vás zajímá problematika komplexního genomového profilování a personalizované medicíny, pak doporučujeme navštívit raději stránky www.preciznimedicina.cz.

Služba poskytující diagnostické, prognostické a prediktivní informace pro podporu léčby hematologických malignit a sarkomů.1
Sekvenování DNA a RNA Používá jak sekvenování DNA, tak i RNA pro senzitivní detekci translokací a fúzí 1 >400 genů, TMB, MSI Analyzuje > 400 genů spojených s nádorovými onemocněními a stanovuje TMB a MSI 1
Objednávka

Použité zkratky:
FFPE – formalinem fixovaná tkáň zalitá v parafinových blocích (formalin-fixed paraffin-embedded); MSI – mikrosatelitová nestabilita; TMB – nádorová mutační nálož

CZ/FMI/0519/0006
Reference
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Datum přístupu: Červen 2019).